ร้านอาหารเอกทิพย์โชคดี
บริการอาหาร จีน ไทย อาหารพื้นเมืองเชียงใหม่
รับจัดเลี้ยง โต๊ะจีน อาหารกล่อง ทั้งในและนอกสถานที
โทร. 053-401112 , 081-6027373 , 081-6716785
Fax. 053-226044

ร้านอาหารเอกทิพย์โชคดี
ให้บริการอาหาร จีน ไทย
และอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่

รับจัดเลี้ยง โต๊ะจีน
ทั้งในและนอกสถานที่
ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นงานจัดเลี้ยงรูปแบบไหน หรือโอกาศใด
เราสามารถจัดการให้เป็นที่พอใจท่านได้ในทุกขั้นตอน
ทั้งการจัดรายการอาหาร เตรียมอาหาร
ภาชนะ โต๊ะ เก้าอี้ สถานที่

อร่อย สะอาด เรียบร้อย ตรงเวลา
ราคายุติธรรม

 
จัดเลี้ยงบุฟเฟ่นอกสถานที่

จัดเลี้ยงโต๊จีน

อาหารโต๊จีน


*** ราคาโต๊ะจีน ***

© Copyright 2010 Ekathipchokedee.com