ร้านอาหารเอกทิพย์โชคดี
บริการอาหาร จีน ไทย อาหารพื้นเมืองเชียงใหม่
รับจัดเลี้ยง โต๊ะจีน อาหารกล่อง ทั้งในและนอกสถานที
โทร. 053-401112 , 081-6027373 , 081-6716785
Fax. 053-226044
ภาพบรรยากาศภายในร้าน ความทรงจำดีๆ และผู้มีอุปการคุณที่มาใช้บริการที่เอกทิพย์โชคดี
จัดเลี้ยงในสถานที่


จัดเลี้ยงนอกสถานที่
 

© Copyright 2010 Ekathipchokedee.com